Tình 1 Đêm - One Night Stand
The First Vietnamese One Night Stand

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Bước 1: Tìm chỗ đăng ký hồ sơ mới
- Nhấn chữ SKIP - ĐI VÀO BÊN TRONG
- Nhấn vào chữ "My Profile" như trong Figure 1

Figure 1: Nhấn chuột vào chữ "My Profile"
Figure 1:
Nhấn chuột vào chữ "My Profile"

Vì bạn chưa có hồ sơ, nên bạn phải nhấn vào chữ "Register For An Account" như trong Figure 2:

Figure 2: Nhấn chuột vào chữ "Register For An Account" để đăng ký 1 account mới.
Figure 2: Nhấn chuột vào chữ "Register For An Account" để đăng ký 1 account mới.

BƯỚC 2: Đăng ký hồ sơ mới
Sau khi bạn nhấn chuột vào "Register For An Account" bạn sẽ được đưa tới 1 trang để đăng ký như trong Figure 3, bạn hãy điền đầy đủ các mục yêu cầu, các mục có dấu ngôi sao (*) đỏ là mục cần thiết, bắt buộc phải có, không có không được. Xem Figure 3:


Figure 3: Điền đầy đủ các thông tin về bạn, những mục có ngôi sao đỏ (*) là cần thiết bắt buộc phải có

Xong, bạn hãy nhấn nút "Submit Information". Nếu tất cả hoàn tất tốt đẹp bạn sẽ được báo như hình Figure 4:

Figure 4: Bạn đã đăng ký account thành công
Figure 4: Bạn đã đăng ký account thành công

Xong, bạn hãy nhấn nút "Return to Logon Screen" để log in vào hồ sơ của bạn. Nếu bạn cần chỉnh sử gì thì cứ log in, còn không thì thôi.

Bước 3: Đăng quảng cáo cho bạn tìm bạn "Tình 1 Đêm"
Nhấn chuột vào chữ "Place Ads" như trong Figure 5:

Figure 5: Nhấn chuột vào chữ "Place Ads" để bắt đầu đăng quảng cáo cho bạn
Figure 5: Nhấn chuột vào chữ "Place Ads" để bắt đầu đăng quảng cáo cho bạn

System sẽ yêu cầu bạn log in, hãy điền username & password bạn vừa đăng ký vào và nhấn nút "Logon To The System" như Figure 6:

Figure 6: Điền username & password rồi nhấn chuột vào nút "Logon To The System"
Figure 6: Điền username & password rồi nhấn chuột vào nút "Logon To The System"

Sau khi bạ logon, bạn sẽ gặp màn hình sau, hãy điền các thông tin về bạn vào như trong hình Figure 7:

Figure 7: Điền thông tin của bạn để tìm bạn "Tình 1 Đêm"
Figure 7: Điền thông tin của bạn để tìm bạn "Tình 1 Đêm"

Sau đó bạn nhấn nút "Preview My Ad" để xem lại cái quảng cáo của bạn, bạn sẽ thấy giống trong hình Figure 8:


Figure 8: Xem lại cái quảng cáo của bạn.

Nếu bạn hài lòng với các thông tin bạn đưa vào, thí nhấn tiếp nút "Post My Ad" để bắt đầu đăng quảng cáo cho bạn, còn nếu bạn muốn sửa đổi lại thì nhấn nút "Go Back" để quay lại chỉnh sửa tiếp. Giả sử là bạn hài lòng với các thông tin vừa điền trên, sau khi bạn nhấn nút "Post My Ad" bạn sẽ được dẫn tới một màn ảnh giống hình Figure 9 dưới đây:

Figure 9: Upload hình của bạn.
Figure 9: Upload hình của bạn.

Nếu bạn muốn bỏ hình của bạn vào quảng cáo của bạn, hãy nhấn nút "Browse" để chọn hình từ hard drive (ổ cứng) computer của bạn, hình thì có thể là dạng .GIF hoặc .JPG và không thể lớn hơn 200 KB. Chọn xong bạn hãy nhấn nút "Upload Multimedia File to your Ad", xem hình trên Figure 9.

Sau khi upload xong, bạn sẽ thấy có giống màn hình sau Figure 10:

Figure 10: Upload thành công
Figure 10: Upload thành công

Sau khi upload xong, bạn sẽ có thể xem lại cái quảng cáo của bạn bằng cách nhấn chuột vào chữ "here" , thì quảng cáo của bạn sẽ hiện ra như hình Figure 11:

Figure 11: Xem lại quảng cáo của bạn
Figure 11: Xem lại quảng cáo của bạn

EXTRA: MỘT CÁCH KHÁC ĐỂ UPLOAD HÌNH
Ngoài ra, bạn cũng có thể upload hình bằng cách nhấn chuột vào chữ "Edit Ads" sau khi bạn đã logon vào system, bạn sẽ thấy hình giống hình "Figure 12 sau:

Figure 12: Nhấn chuột vào nút "Add/Edit Multimedia Files"
Figure 12: Nhấn chuột vào nút "Add/Edit Multimedia Files"

Nhấn chuột vào nút "Add/Edit Multimedia Files", sau đó bạn sẽ được dẫn tới hình như trong Figure 13:

Figure 13: Bạn có thể bỏ thêm hình, hoặc lấy hình ra.
Figure 13: Bạn có thể bỏ thêm hình, hoặc lấy hình ra.

Hoàn tất ! Chúc các bạn sẽ tìm được người tình "Tình 1 Đêm" như ý. Nhớ đừng quên Cõi Thiên Thai tuyệt vời của chúng ta. Cõi Thiên Thai luôn cần tất cả các bạn ủng hộ.

Copyright © by Tinh1Dem.Com - All rights reserved.
Last updated: November 8, 2004
This page has been visited (Since November 8, 2004)